Mira – hlavní řvoun

Aleš – drnkostrunka, občas řvoun s Mírou

Lukáš – silná drnkostrunka

Ruda – mlátička